• Hỗ trợ kinh doanh
  08.35533358
  Hỗ trợ tư vấn
  08.35533358
  Tên: MAY BÌNH MINH
  Chức vụ: Kinh Doanh Miền Nam
  Điện thoại: 08.35533358
  Tên: MAY BÌNH MINH
  Chức vụ: Kinh Doanh Miền Nam
  Điện thoại: 08.35533358
 • en
Banner New
Quan hệ Cổ Đông

Thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2016

Thứ sáu, 29/04/2016, 08:58 GMT+7

 

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

NHIỆM KỲ IV (2015-2020)

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP May Bình Minh

 

 

     Hội đồng Quản trị Công ty CP May Bình Minh, trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên với nội dung như sau:

     1. Thời gian: Ngày 14 tháng 05 năm 2016.

                            Khai mạc lúc 09 giờ; đăng ký danh sách dự họp từ 08 giờ.

    2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần may Bình Minh, số 440 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

     3. Điện thoại: 08.35533 3358.     Fax: 08.3553.3348

     4. Chương trình, nội dung Đại hội: (Như trong thư mời)

    5. Điền kiện tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần hoặc được ủy quyền đại diện theo điều lệ Công ty CP May Bình Minh đều có quyền dự họp.

     6. Quy định về đại biểu dự họp:

            + Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu khi đến dự và đăng ký với Ban tổ chức Đại hội để nhận Phiếu biểu quyết

            + Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông và người được ủy quyền cố thể xác nhận trước việc tham dự Đại hội với Ban tổ chức qua điện thoại, Fax hoặc email trước 12 giờ ngày 10/05/2016.

 

Mọi ý kiến phản hồi vui lòng liên hệ: Bà Đào (Văn phòng công ty)

Tel: 08-35533358, Email: vpct@bmig.com.vn

 
     

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐÃ KÝ

LÊ MẠC THUẤN

                                                                                                                                      

Người viết : admin
Ý kiến của bạn