• Hỗ trợ kinh doanh
  08.35533358
  Hỗ trợ tư vấn
  08.35533358
  Tên: MAY BÌNH MINH
  Chức vụ: Kinh Doanh Miền Nam
  Điện thoại: 08.35533358
  Tên: MAY BÌNH MINH
  Chức vụ: Kinh Doanh Miền Nam
  Điện thoại: 08.35533358
 • en
Quan hệ Cổ Đông

Danh hiệu giải thưởng

Năm 1986: Huân chương Lao động hạng Ba

Năm 1988: Huân chương Lao động hạng Nhì

Năm 1995: Huân chương Lao động hạng Nhất

Năm 2006: “Doanh nghiệp Xuất khẩu uy tín” của Bộ Thương mại

Năm 2007: Huân chương Độc lập hạng Ba

Năm 2008: - Huân chương Lao động hạng Ba

                       - “Doanh nghiệp Xuất khẩu uy tín” của Bộ Thương mại.

Năm 2009: “Doanh nghiệp Xuất khẩu uy tín” của Bộ Thương mại

Năm 2012: “Doanh nghiệp Xuất khẩu uy tín” của Bộ Công thương

Năm 2013: - “Doanh nghiệp Xuất khẩu uy tín” của Bộ Công thương,

                       - “Nhà cung cấp chất lượng” của Viện Doanh nghiệp Việt Nam

                       - “Thương hiệu xuất sắc” của Hội Sở hữu trí tuệ Tp. Hồ Chí Minh

Các giải thưởng tiêu biểu khác: 

                      - Top 10 sản phẩm – Dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam do người tiêu dùng bình chọn

                      - Trusted Brand 2012

                      - Typical Brand 2012

                      - Top 50 Sản phẩm vàng