• Hỗ trợ kinh doanh
  08.35533358
  Hỗ trợ tư vấn
  08.35533358
  Tên: MAY BÌNH MINH
  Chức vụ: Kinh Doanh Miền Nam
  Điện thoại: 08.35533358
  Tên: MAY BÌNH MINH
  Chức vụ: Kinh Doanh Miền Nam
  Điện thoại: 08.35533358
 • en
Banner New
Quan hệ Cổ Đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thứ tư, 04/05/2022, 16:51 GMT+7
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

 

 

Hinh_1

Hình 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhiệm kỳ V (2020-2025)

            Sáng 29/04/2022, tại trụ sở chính, Công ty CP May Bình Minh đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhiệm kỳ V (2020-2025).

Đại hội thông qua nhiều nội dung hoạt động quan trọng cũng như xác định tầm nhìn chiến lược, phương hướng mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội vinh dự đón tiếp:

 • Ông Lê Mạc Thuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty (Phó TGĐ Tập đoàn Dệt May VN);
 • Ông Võ Quốc Hào – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty;
 • Cùng sự có mặt của các thành viên HĐQT, BKS; Đại diện các cổ đông; các Ông/Bà trong Ban điều hành, Cán bộ chủ chốt phụ trách các đơn vị trực thuộc công ty.

Hinh_2

Hình 2: Ông Lê Mạc Thuấn – Chủ Tịch HĐQT (Phó TGĐ TĐDM VN) phát biểu trước Đại hội

            Thay mặt cho HĐQT Công ty, ông  Lê Mạc Thuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty (Phó TGĐ Tập đoàn Dệt May VN) đã báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2022 (nhiệm kỳ V giai đoạn 2020-2025).

Trước tình hình sản xuất kinh doanh đối diện trước những khó khăn biến động của thị trường và dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự quyết liệt, quyết tâm đổi mới, đoàn kết của cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, Ban điều hành đã thực hiện tốt việc chuyển dần phương thức gia công (CM) sang FOB, ODM đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Bên cạnh đó là cải tạo môi trường làm việc, với phương châm “ Xanh - Sạch – Đẹp”.

TGD_1

Hình 3: Ông Võ Quốc Hào – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Cty phát biểu trước Đại hội

            Đại diện cho Đoàn chủ tịch, ông Võ Quốc Hào – Tổng Giám Đốc Công ty tiến hành thông qua Quy chế bầu cử, Giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần may Bình Minh Nhiệm kỳ V (2020-2025), giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu.

bo_phieu

Hình 4: Cổ đông bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần may Bình Minh nhiệm kỳ V (2020 – 2025)

Các Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020 – 2025).

A_THANG

Hình 5: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP may Bình Minh  nhiệm kỳ V (2020-2025)

            Ông Nguyễn Đình Thắng trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025)

Trong phiên họp của Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025) đã thống nhất chọn ông Nguyễn Đình Thắng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

            Đại hội đã thông qua các nội dung văn kiện và các tờ trình năm 2022, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thống nhất thông qua.

Hinh_6

Hình 6: Cổ đông biểu quyết nhất trí Nghị Quyết đại hội đề ra.

            Sau thời gian làm việc tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhiệm kỳ V (2020-2025) của Công ty CP May Bình Minh đã hoàn thành toàn bộ chương trình với tỷ lệ nhất trí cao. Sự thành công của Đại hội là nền tảng, là cơ sở để Công ty triển khai thực hiện tốt phương hướng kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra và từng bước mở rộng, phát triển với mục tiêu đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông.

Người viết : admin
Ý kiến của bạn