• Hỗ trợ kinh doanh
  08.35533358
  Hỗ trợ tư vấn
  08.35533358
  Tên: MAY BÌNH MINH
  Chức vụ: Kinh Doanh Miền Nam
  Điện thoại: 08.35533358
  Tên: MAY BÌNH MINH
  Chức vụ: Kinh Doanh Miền Nam
  Điện thoại: 08.35533358
 • vn
Quan hệ Cổ Đông

Recruitment

16:06 - 29/06/2021
12:00 - 08/06/2021
TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2021
08:04 - 18/03/2019
Tuyển dụng 200 công nhân may công nghiệp.Nhân viên kế toán: 01 người
08:38 - 03/11/2018
Thông báo tuyển dụng nhân viên

Search date : from :    to :