• Hỗ trợ kinh doanh
  08.35533358
  Hỗ trợ tư vấn
  08.35533358
  Tên: MAY BÌNH MINH
  Chức vụ: Kinh Doanh Miền Nam
  Điện thoại: 08.35533358
  Tên: MAY BÌNH MINH
  Chức vụ: Kinh Doanh Miền Nam
  Điện thoại: 08.35533358
 • vn
Quan hệ Cổ Đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ V (2020-2025)

Friday, 12/06/2020, 15:51 GMT+7

Dai_hoi
Hình 1: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2020-2025)

 

Sáng 12/06/2020, tại trụ sở chính, Công ty CP May Bình Minh đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2020-2025), đại hội thông qua nhiều nội dung hoạt động quan trọng cũng như xác định tầm nhìn chiến lược, phương hướng mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ tới. Đại hội vinh dự đón tiếp ông Lê Mạc Thuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty (Phó TGĐ Tập đoàn Dệt May VN); ông Võ Quốc Hào – Tổng Giám đốc Công ty, cùng sự có mặt của các thành viên HĐQT, BKS; đại diện các cổ đông; các ông, bà trong Ban điều hành, Giám đốc các đơn vị thành viên, cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc.

a_thuan

 

 

 

 

 

 

Hình 2: Ông Lê Mạc Thuấn – Chủ Tịch HĐQT (Phó TGĐ TĐDM VN) phát biểu trước Đại hội


            Thay mặt cho HĐQT Công ty, ông  Lê Mạc Thuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty (Phó TGĐ Tập đoàn Dệt May VN) đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông nhiệm kỳ IV giai đoạn 2015-2020, tình hình sản xuất kinh doanh đối diện trước những khó khăn, biến động của thị trường, dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự quyết liệt, quyết tâm, đổi mới, đoàn kết của cán bộ, công nhân viên Công ty đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt các chỉ tiêu đã đặt ra của nhiệm kỳ (Tổng doanh thu đạt 119%, Năng suất lao động tăng 127%, Thu nhập bình quân tăng 137%). Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, Ban điều hành đã thực hiện tốt việc chuyển dần phương thức gia công (CM) sang FOB, ODM đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Bên cạnh đó là cải tạo môi trường làm việc, với phương châm “ Xanh- Sạch – Đẹp”.

A_Hao_TGD

Hình 3: Ông Võ Quốc Hào – Tổng Giám đốc Công ty phát biểu trước Đại hội

Đại diện cho Đoàn chủ tịch, ông Võ Quốc Hào – Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thông qua Quy chế bầu cử, Giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử thành viên HĐQT & Kiểm soát viên Nhiệm kỳ V (2020-2025), giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu.

Co_dong_bo_phieu

Hình 4: Cổ đông bầu cử HĐQT và KSV

Tại Đại hội đồng cổ đông, các Cổ đông đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2020 – 2025) gồm 5 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Thắng

- Ông Lê Mạc Thuấn 

- Ông Võ Quốc Hào  

- Ông Nguyễn Ngọc Hải

- Bà Nguyễn Thị Thu Nhung

Trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2020-2025) đã thống nhất chọn Ông Lê Mạc Thuấn tái giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Bình Minh.

TV_HDQT

Hình 5.1: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2025)

            Tại Đại hội đồng cổ đông, các Cổ đông đã chọn ra Kiểm soát viên nhiệm kỳ V (2020 – 2025) gồm 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn

- Bà Ngô Thị Thân

- Bà Hồ Đặng Ngọc Diễm

            Trong phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025) đã thống nhất chọn Bà Ngô Thị Thân giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

TV_BKS

Hình 5.2: Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V (2020-2025)

            Đại hội đã thông qua các nội dung văn kiện và các tờ trình năm 2020, 100% Cổ đông tham dự đại hội thông qua Nghị quyết của Đại hội đề ra.

CD_bieu_quyet

Hình 6: Cổ đông biểu quyết nhất trí Nghị Quyết đại hội đề ra.

            Sau một thời gian làm việc tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2020-2025) của Công ty CP May Bình Minh đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với tỷ lệ nhất trí cao. Sự thành công của Đại hội là nền tảng, là cơ sở để Công ty triển khai thực hiện tốt phương hướng kế hoạch 5 năm (2020-2025) và từng bước mở rộng, phát triển với mục tiêu đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông.


Written : admin
Ý kiến của bạn

Search date : from :    to :