CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH MINH

Bình Minh nỗ lực để phát triển bền vững thành một doanh nghiệp lớn mạnh trong lĩnh vực hàng may mặc và sản phẩm thời trang.